Fynsk musikbørnehave er national rollemodel i sangprojekt til millioner

I forbindelse med det for nylig offentliggjorte projekt SANGGLAD, hvor Nordea-fonden støtter sangen i børnehaverne med 16.1 million kr., kommer Fyn til at sætte et betydeligt fingeraftryk.

Assens SangKraftcenter og Natur- og musikbørnehuset Kilden i Tommerup St. er med i projektets ’pionérfase’ helt fra begyndelsen. I samarbejde skal de være med til at udvikle de metoder, som gennem de næste fem år skal slippe sangen løs i 100 børnehaver over hele landet.

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

Sangens Hus - Børnehave Kilden Tommerup

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

I en årrække har forældre kunnet sende deres børn i certificerede idræts- eller naturbørnehaver. Nu bliver sangbørnehaver også snart en mulighed. Sangens Hus i Herning har taget initiativ til projektet Sangglad, som gennemføres i tæt samarbejde med landets sangkraftcentre. Målet er at give børn i alderen 3-5 år en hverdag med masser af sang, sangglæde – og måske endda nogle af de utallige fine sideeffekter, sangen også har.

På Fyn er det Assens SangKraftcenter og Den Fynske Sangskole i Faaborg-Midtfyn Kommune, der sammen med Sangens Hus i Herning fra august 2017 ansætter de sangkonsulenter, som står for udviklingsforløbene i de medvirkende fynske børnehaver. De ti sangkraftcentre bliver væsentlige samarbejdspartnere i Sangglad. Sangkraftcentrene udgør tilsammen et solidt fagligt og organisatorisk netværk, og sangkraftcentrene er derfor tænkt med i projektet fra begyndelsen.

Assens SangKraftcenter er med i projektets nationale styregruppe sammen med Natur-og Musikbørnehuset Kilden i Tommerup Stationsby og skal allerede fra august 2016 deltage i at udvikle og teste de metoder og materialer, som skal bruges, når projektet rulles ud i hele landet.

Finn Pedersen, kunstnerisk leder af Assens SangKraftcenter besøgte sammen med borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen Kilden ved optagelse af TV2Fyns indslag om projektet og så, hvordan børnene synger og bruger kroppen i forbindelse med stort set alle dagligdagens aktiviteter.

Finn Pedersen udtaler: ”’Kilden’ er i absolut særklasse i Danmark. Jeg er ovenud begejstret for den måde, der arbejdes hos ”Kilden” og glæder mig til samarbejdet med leder Birte Lautrop og de engagerede musikpædagoger i ”Kilden”.

Projekt Sangglad passer som fod i hose i Assens SangKraftcenters strategi om at have fire deciderede sangbørnehaver i Assens Kommune inden for en årrække. Vi er privilegerede med en fin kommunal opbakning til vores aktiviteter og er så glade for, at vi nu også kan nå børnene i førskolealderen.”

Assens SangKraftcenter har allerede aktiviteter til børn i indskolingsalderen og er indskrevet i Assens Kommunes budget med projektet ”Musik i Børnehøjde”, der løbende skal udrulles på alle folke- og friskoler i kommunen.

Projekt Sangglad varer frem til sommeren 2020. Til den tid vil 100 børnehaver have papir på, at de er sangbørnehaver med høj faglighed og med sangen løbende som en rød gråd gennem børnehavelivet og den pædagogiske praksis.

26. april 2016

NordeaFonden_Primërt_Logo_payoff