Om sangkraftcentre

Et sangkraftcenter

  • er fokuseret på at udvikle og gennemføre breddeprojekter, der fremmer sangen i folkeskolen, daginstitutioner, kor, foreninger, erhvervsliv etc.
  • er et lokalt forankret sangmiljø, som har arbejdet med sang gennem en årrække, og som i sit lokalmiljø nyder bred opbakning fra kommune, erhvervsliv, kirke, fonde, uddannelsesinstitutioner etc.
  • er en selvstændig institution med egen ledelse og bestyrelse og med professionelt ansatte personer indenfor såvel undervisning og kor-udvikling som projektudvikling.
  • indeholder et elitært arbejdende kormiljø for såvel drenge/unge mænd som piger, og arbejder med at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for, at både kor og sangere kan udvikle sig optimalt.
  • Sangkraftcentrenes formål er at understøtte og videreudvikle sangen i Danmark, både den folkelige sang, skolesang, fællessang og sang på eliteniveau.

Sangkraftcentrene i Danmark arbejder sammen for at langtidssikre det arbejde med sangen, som ellers ofte står og falder med lokale ildsjæle, og for at skabe synergi mellem bredde- og elitearbejdet med sang.

Assens SangKraftcenter ASK er blandt de oprindelige 12 sangkraftcentre, som blev etableret i 2012 og er organiseret i det nationale netværk af sangkraftcentre, SyngDanmark.
SyngDanmark er et netværkssamarbejde for de uafhængige sangkraftcentre. Hér arbejder sangkraftcentrene sammen for at langtidssikre det arbejde med sangen, som ellers ofte står og falder med lokale ildsjæle, og for at skabe synergi mellem bredde- og elitearbejdet med sang. Pt. består netværket af 12 sangkraftcentre. På sigt er tanken, at de nye sangkraftcentre, som opstår via projektet Sangkraft ’25, kan søge om optagelse i SyngDanmark, når de er modne til det. På SyngDanmarks hjemmeside kan du se hvilke sangkraftcentre, der er med i netværket, og læse mere om netværkets arbejde.

Kilde: Sangens Hus

Læs meget mere om sangkraftcentrene her: https://sangenshus.dk/sangkraftcentre/

Foto: Ard Jongsma for Assens SangKraftcenter