En netværksorienteret organisation

ASK fungerer gennem et bredt samarbejde med aktører fra mange forskellige miljøer i erhvervsliv, kommune, kulturliv, kirke, skolevæsen  o.a.

ASK ønsker at stimulere og facilitere snarere end at være aktør m.h.t. drift. Gennem samarbejdsrelationerne  ønsker ASK at styrke og udbrede glæden ved og evnen til sang i alle hjørner af Assens Kommune. ASK indgår desuden i netværkssamarbejde på både regionalt og nationalt plan.

Lokalt

Netværk af lokale koordinatorer
(pt. voksenkor og pigekor)
Beslutningsmæssig smidighed og lydhørhed: netværksform med varierede samarbejdsformer (langsigtet samarbejdsaftale med Musikskolen/Vor Frue Kirke, ad hoc samarbejde med div. koordinatorer)Netværksformen giver bred lokal forankring.

Regionalt

Samarbejde med mange musikalske og sangmæssige institutioner og aktører på Fyn og videre i Region Syddanmark.

Korlederkursus

 Nationalt

Del af SyngDanmark-netværket: finansielle ressourcer samt omfattende erfaringsudveksling og vidensdeling.

Sangkraftcentrene er et af de bærende elementer i det nationale projekt Sangens Hus med finansiering fra Kulturministeriet.