Om ASK

ASK er en selvejende, ikke erhvervs­drivende institution, der arbejder bredt og netværksorienteret for at fremme sangen i Assens Kommune, i et samspil mellem eliten og bred­den, ved at samle, organisere og videre­formidle pædagogiske og finansielle ressourcer

ASK er etableret i 2012 og drives af en bestyrelse og en daglig ledelse.

ASK har aktiviteter inden for 3 hovedindsatsområder:

Dannelse (for alle børn – i indskolingen)
Uddannelse (for særligt motiverede børn og unge – i kor)
Folkelighed (for alle borgere – fokus på fællessang i mange forskellige sammenhænge)

Assens er udvalgt som ét af 11 sangkraftcentre i SyngDanmark-netværket, der skal styrke sangen i bredden og eliten. Den Jyske Sangskole i Herning er initiativtager til SyngDanmark-netværket. Siden foråret 2014 har SyngDanmark med sangkraftcentrene været en af de bærende søjler i Sangens Hus under kulturministeriet.

Assens blev udvalgt bl.a. på bag­grund af miljøet omkring Syngedrengene ved Vor Frue Kirke samt ­pro­jektet  Musik i Børnehøjde (udviklet i sam­ar­bejde mellem Assensskolen, Assens Musikskole, Vor Frue Kirke).
Begge er vellykkede beviser på, at der er et frugtbart sangmiljø i Assens.

ASK ledes af daglig leder Jette Olsen og kunstnerisk leder Finn Pedersen, der også er organist og kantor ved Vor Frue Kirke i Assens samt korleder for et af Danmarks dygtigste drengekor, Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, Assens.
En aktiv bestyrelse med repræsentanter fra erhvervsliv, musikskole, kirke og skoler kommer med værdifulde indspark.


ASK samarbejder med aktører fra mange forskellige miljøer, bl.a. Assens Kommune, Den Fynske Sangskole, Den Fynske Opera, Vor Frue Kirke i Assens, erhvervsliv, kulturliv, skolevæsen  o.a. 
Gennem netværk og samarbejdsrelationer  ønsker ASK at styrke og udbrede glæden ved og evnen til sang i alle hjørner af Assens Kommune.