Indsatsområder

Dannelse

(for alle børn ‐ i indskolingen)

I grundskolen samarbejder ASK med Assens Musikskole om projektet Musik i Børnehøjde rettet mod 0.‐2. klasse. Læs mere

Uddannelse

(for særligt motiverede børn og unge ‐ i kor)

For børn og unge med interesse for sang (pigekor og drengekor) udbydes undervisning i sang og hørelære i samarbejde med hjemkorene. Læs mere

Folkelighed

(for alle borgere ‐ fokus på fællessang i mange forskellige sammenhænge)

Endelig er det ASK’s vision, at alle borgere i hele kommunen har mulighed for at deltage i arrangementer, hvor fællessang er i fokus (alsang og korstævner).