Fakta om Det fælles Talentakademi Region Syd

Talentakademiets program

Deltagerne kommer til at samles en dag eller weekend for hvert af de 4 moduler – deltagelse er gratis. Man skal modtage soloundervisning i sang hver uge i en musikskole ell. lign. og indstilles af en korleder, sangpædagog eller lignende i et af de deltagende sangkraftcentre.

A. Et undervisningsforløb med lærere fra Syddansk Musikkonservatorium. Solo og ensemblesang.
Her bliver de unge sangere udfordret og stimuleret på højeste niveau.

B. Et musikdramatisk forløb i samarbejde med Den Fynske Opera.
Her trænes de unge i at have stort fokus på fortolkning og det dramatiske udtryk, hvilket i stor grad stimulerer evnen til at ” nå ud over rampen”.

C. Et forløb i samarbejde med et professionelt arbejdende kammerkor.
De deltagende unge vil alle tilhøre eliten i deres hjemkor. I samarbejdet med hel- eller semiprofessionelle korsangere vil de unge blive udfordret på en langt mere krævende måde, hvilket vil styrke deres udvikling i høj grad.

D. Deltagelse i en årlig korweekend arrangeret af Haderslev Sangakademi.
Her mødes de unge i et projekt for blandet ungdomskor.
Erfaringen viser at de unge stimuleres i særligt grad i mødet med jævnaldrende talenter.
Koret instrueres af de dygtigste kordirigenter fra ind- og udland.

 

Om de medvirkende Sangkraftcentre

5 ud af de 10 Sangkraftcentre i netværket SyngDanmark ligger i Region Syddanmark.

I Sydjylland:
Det Sønderjyske Sangcenter, Sønderborg http://detsoenderjyskesangcenter.dk/
Haderslev Sangakademi http://sangakademi.dk
Esbjerg Sangakademi http://www.esbjergsangakademi.dk/

På Fyn:
Den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn Kommune http://sangskolenfmk.dk/
Assens Sangkraftcenter, ASK https://sangkraft.dk/

SyngDanmark-netværket er en central del af Sangens Hus. Hvert sangkraftcenter er udpeget på baggrund af elitært arbejdende sangmiljøer.

De enkelte sangmiljøer har gennemgået en stor organisatorisk og kunstnerisk udvikling gennem deres deltagelse i Sangkraft-projektet. Der arbejdes målrettet indenfor både bredde og elite i et frugtbart samspil. Med elitemiljøerne som både lokale og regionale fyrtårne er der skabt et stort fokus og synlighed på sangen i de respektive områder. Dette omfatter både mange tiltag i forhold til sangen i skolerne, den brede folkelige sang, amatørkor, sang på virksomheder og meget andet.

Hvert sangkraftcenter støttes økonomisk frem til 2018 gennem SyngDanmark af Det Obelske Familiefond. Hertil kommer tilskud fra kommuner, fonde og virksomheder i forbindelse med koncertopførelser, rejser og diverse sangstimulerende projekter.

SyngDanmark – et netværk af Sangkraftcentre.
SyngDanmark er et netværk af Sangkraftcentre i Danmark under Sangens Hus. Netværkets formål er at tale sangens sag i alle dele af samfundet og at fremme inspiration, vidensdeling, kommunikation og samarbejde mellem alle de som arbejder professionelt med sang og stemme.

SyngDanmark er opstået på baggrund af en observation af, at vi som samfund bliver stadig mindre sangvante og at denne udvikling opleves som et tab.

SyngDanmark skaber rammerne for at vende denne udvikling, ved at skabe nye samarbejder om den fælles sag for at sikre en langtidsholdbar udvikling.
Se også sangenshus.dk

Kontakt:

Bo Horsevad, administrativ leder af Den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn
E-mail: bhors [at] fmk.dk
mobil 7253 7569

Edna Rasmussen, administrativ leder af Haderslev Sangakademi
E-mail: haderslev [at] sangakademi.dk
mobil 2137 4674

Finn Pedersen, kunstnerisk leder af Assens SangKraftcenter samt korleder ved Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, Assens
E-mail: finn [at] syngedrengene.dk
mobil: 2944 7232