Fællessang for alle

Assens SangKraftcenters forankring i det vestfynske giver muligheder for sangprojekter med lokal støtte.
Således blev det i september 2023 til et flot tilskud på kr. 15.000 fra Bryggeriet Vestfyens Fold for projektet “Fællessang for alle”.

Assens Sangkraftcenter tager rundt med ”Fællessang for alle” i anledning af, at Sangkraftcentret har arbejdet i sangens tjeneste i mere end 10 år.
Vi markerer dette ved at komme rundt i centerbyerne i Assens Kommune i løbet af det kommende år med arrangementer for alle aldersgrupper.

“Fællessang for alle” på tourné i Assens Kommune – her hos Vissenbjerg Kirkes Hyggecafé.

Fællessangsturneen er foruden Bryggeriet Vestfyens Fond støttet af Assens Kommunes Kulturpulje.

Daglig leder Kristine Eiler Ernst og administrativ leder Jette Olsen modtog flot tilskud til “Fællesang for alle” fra Bryggeriet Vestfyens Fond