Folkelig sangglæde

Når vi synger sammen, hører vi sammen …

Danmark har en fin tradition for ’folkelig’ fællessang – højskolesangbog, landskampe, familiefester, amatørkor…

I takt med tidens individualisering og mange forskellige “platforme” for sang kan det dog være en udfrodring at finde ’fælles melodier’,  som alle aldre og grupper i samfundet kan synge med på.

Den fælles sang kan ikke undværes, for ”når vi synger sammen, hører vi sammen”.

ASK ønsker at være med til at fremme og stimulere den fælles sang i lokalområdet – fra små børn i daginstitutionerne over firmasang og amatørkor til arrangementer for ældre. Der er heldigvis masser af aktører på sang-området, der allerede lader sangen klinge i alle hjørner af det vestfynske område.

Alle borgere i Assens kommune skal have mulighed for at delta­ge i arrangementer, hvor fællessang er i fokus.

Voksenkor

image006

I Danmark er der en dejlig tradition for amatørkor af sangglade voksne, der mødes og synger med større eller mindre kunstnerisk ambitionsniveau – men altid med sangglæden og fællesskabet i højsædet.

ASK arrangerer igen i år et stort korstævne, denne gang under ledelse af Erling Kullberg – det forgår lørdag d. 30. maj i Arena Assens, og der kan læses meget mere om Assens Synger 2015 her.

Alsang

ASK og LOF samarbejder i sæsonen 2013-2014 om en alsangsrække, hvor der i Assens Kommunes 6 centerbyer afholdes alsangsaftener med lokalkolorit – hver aften har sin lokalarrangør. Læs mere her

I august 2013 afholdt ASK en alsangs-aften ved Skovpavillonen i Assens i forbindelse med Assens Kulturdage. Assens Harmoniorkester ledsagede, og det var en smuk oplevelse under bøgetræerne: dejlige toner, næsten 100 sangglade mennesker … og den skønneste augustaften, man kan tænke sig.sang-i-skoven2