God dag for ASK

Stor økonomisk støtte til Assens Sangkraftcenter fra flere sider
I løbet af den sidste måned har Assens Sangkraftcenter (ASK) modtaget økonomisk støtte til flere af vores projekter fra Statens Kunstfond, Fonden for Fynske Bank og Grete og Sigurd Pedersens Fond.
Fondene har støttet lærebogsmaterialet Blæksprutten Olsen, og Statens Kunstfond har støttet hele tre af ASK’s projekter, nemlig SAKS (Syddansk akademi for klassisk sang), Støttefagsundervisning og til videreudvikling af lærebogsmaterialet Blæksprutten med 8 videosekvenser, der viser udførelsen af de beskrevne øvelser i praksis.

Lærebogsmaterialet Blæksprutten Olsen
Fondene ”Fonden for Fynske Bank” og ”Grete og Sigurd Pedersens Fond” har støttet udarbejdelse og produktion af lærebogsmaterialet Blæksprutten.
Materialet er består indtil nu af en lærervejledning, kompendium, og en fyldig materialekuffert.
Lærervejledning gennemgår systematisk de forskellige sanges pædagogiske muligheder på hvert klassetrin fra 0.-2. klasse.
Den fyldig materialekuffert indeholder praktiske remedier i form af flytbare magnetiske nodelinjer med tilhørende noder og musikalske tegn. Desuden bl.a. node- og rytmekort, samt plancher med Sol-Fa-tegn til vende-spil og ophængning på tavlen mm.
Materialekufferten var et stort ønske fra de medvirkende musikpædagoger, da det letter deres forberedelse ganske betydeligt. Materialekufferten er nu finansieret og uddelt til de medvirkende musikpædagoger ved starten af skoleåret 2019-2020.
Mandag d. 25/11 overrakte filialdirektør Søren Thomsen kr. 50.000,- til ASK på Aarupskolen i musiktime med Rikke Barsøe Florens, der er forfatter til lærebogssystemet og 2. b. Inden overrækkelsen demonstrerede Rikke og klassen brugen af materialekufferten i praksis, med velkomst sang og brug af visuelle kort og de magnetiske noder.

Produktion af videosekvenser til Blæksprutten
Som et sidste element i Lærebogsmaterialet kan ASK nu producere 8 videoer, der viser udførelsen af de beskrevne øvelser, danse og pædagogiske lege i praksis.
Videoerne tænkes som en del af lærernes forberedelse. Samtidig vil nogle af dem kunne bruges som direkte instruktion for børnene. ”Lærer og elever øver sig sammen.”!
De små film skal fremover præsenteres gennem QR-koder i det trykte materiale.

SAKS
SAKS har til formål:
At give de bedste unge sangere i Region Syddanmark en mulighed for at modtage undervisning på et højt niveau i fællesskab med andre sangtalenter.

 • Projektet skal styrke tilgangen til MGK og konservatoriet inden for klassisk sang.
 • Projektet skal sikre vidensdeling i det professionelle sang-miljø.
 • Projektet skal medvirke til synergi i vækstlaget. Konservatoriestuderende deltager som co.- undervisere på lørdagene.

  Støttefag
  Kvaliteten på et kor kan defineres som de enkelte sangeres samlede formåen. Hermed følger, at jo dygtigere hver enkelt sanger er, desto bedre bliver den kvalitet koret kan præstere med.
  Korarbejdet i elitemiljøet sigter både på det output koret leverer ved optrædener, men også på den enkelte sangers personlige musikalske udvikling.
  I solosangtimerne lærer sangerne at udvikle deres stemme og performance. I teoritimerne lærer sangerne at læse noder og afkode et nodebillede for alle musikalske informationer.