Sangkraft-nabo: Skole-kirke-samarbejdet i Faaborg-Midtfyn

[ezcol_2third]

 

Folkekirkens Planteskole

I Faaborg-Midtfyn Kommune har et
banebrydende samarbejde mellem skole og kirke
set dagens lys

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

 

Artiklen indgår i Fyens Stifts Stiftsbog 2014

Link til printvenlig pdf-fil med fotos

[/ezcol_1third_end]

[ezcol_1third]

I Kværndrup Kirke var der et ønske om at få oprettet et børnekor, men det kneb med at finde de nødvendige penge til projektet. På samme måde havde skolen et ønske om at få et skolekor.

Den enkle løsning – som næppe kunne have været realiseret for bare få år siden – blev, at kirken og skolen slog sig sammen og etablerede Kværndrup Børnekor, som synger på skolen til skolearrangementer og i kirken til højtiderne.
“Det er de samme børn, vi skal have fat i, så vi kan ligeså godt samarbejde”, siger organist Kirsten Wind Retoft.
Samarbejdet er kommet i stand via Den Fynske Sangskole, som Kirsten Wind Retoft er leder af ved siden af sit job som organist ved Ringe Kirke. Sangskolen er egentlig ikke en del af kirken, men menighedsrådet bakker op om Kirsten Wind Retofts arbejde med at få så mange børn og unge som muligt til at opleve glæden ved at synge sange og salmer, uanset om det er i skolen eller kirken.
“Når man synger sammen, hører man sammen på tværs af kultur, alder og social status, og det er vigtigt, at vi holder liv i en fælles sangskat.”, siger den energiske fynske korleder.

Kulturel rygsæk
Sangskolen er også en del af projektet ”Den kulturelle rygsæk”, som Faaborg-Midtfyn Kommune har sat i gang fra sommeren 2014. Alle børn i indskolingen kommer til at synge i kor i fem-seks lektioner i løbet af skoleåret, og når de slutter forløbet, får de en folder om, hvor de kan fortsætte med at synge i fritiden. Det kan de blandt andet i Ringe Kirkes børne- og ungdomskor.

“Jeg har siddet til møde med kommunen om det projekt hele sidste efterår, men resultatet er det hele værd, og det giver jo også kunder i min butik”, fortæller Kirsten Wind Retoft.
Hendes “butik” er tre børne- og ungdomskor ved Ringe Kirke. Spirekoret for anden til fjerde klasse, juniorkoret for femte til niende klasse, og pigekoret for øvede sangere, som kan varetage jobbet som kirkekor i Ringe Kirke hver søndag fra august til juni.

Folkekirkens planteskole
Ringe Kirkes børne- og ungdomskor har fostret seks-syv kirkesangere til de fynske kirker og desuden en række af landets organister, korledere, musikpædagoger og gymnasielærere i musik.

Kirsten Wind Retoft kalder korene for ”folkekirkens planteskole”, for her lærer børnene og de unge salmerne at kende, og de bliver fortrolige med gudstjenesten. En af sidegevinsterne er, at børnene tager de voksne med sig.
“Når børnene optræder i kirken, kommer forældrene og bedsteforældrene også. De finder ud af, at det ikke er så stift og kedeligt, som de troede, og de oplever, at kirken er både nutidig og vedkommende,” fortæller hun.

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Sociale via musikken
Nogle af Kirstens Wind Retofts korsangere er børn og unge, der har det svært i skolen, med vennerne eller derhjemme. Korlederen oplever, at disse børn bliver sociale via musikken.

”Korsang kræver, at man indordner sig fællesskabet. Man kan ikke selv bestemme, hvornår man skal begynde, eller hvilken rytme og toneart man skal synge i. Man lærer at koncentrere sig og finde sin egen plads i fællesskabet, ” siger hun.

Desuden skærper sangen ifølge Kirsten Wind Retoft den sociale solidaritet, fordi mange mennesker er sammen om at udføre noget, som ikke kan gøres af én person alene, uanset hvor klog og dygtig man er.

Bagagen er i orden
Når tidligere kormedlemmer skal giftes, ved de præcis hvilke salmer de vil have sunget i kirken.

”Deres bagage er i orden. De kender salmerne, og de glemmer aldrig deres tid i børnekoret, ” siger korlederen.

Hun fortæller, at nogle af de tidligere kormedlemmer kommer i kirke til højtiderne, for de føler først, at det er rigtig jul, når de har været i kirken og sunget salmerne.

Kirsten Wind Retoft har i de sidste 29 år brugt en stor del af sin tid på at lære børn og unge alt det, som korsang forudsætter: Koncentration, samarbejde, at lytte til andre, at turde stå frem, at trække vejret rigtigt osv. Hun ærgrer sig over, at danskerne synger mindre og mindre, og at det for eksempel ikke længere er almindeligt at begynde et møde med en sang.

”Musik er hjertesprog og når ind der, hvor intellektet ikke slår til. De fleste danskere vil egentlig gerne synge, når de føler, at det er legalt, og de kan smide deres hæmninger, ” siger hun.

Det oplever hun på stadion, når hun er til fodbold med sine sønner. Her synger voksne mænd begejstret sammen, og de gør det i et toneleje, som de ville protestere mod, hvis hun præsenterede dem for det i kirken. De er en del af et fælleskab. Og de synger igennem.

”Sangen giver mulighed for at træde ud af sig selv og ind i noget større, ” som Kirsten Wind Retoft formulerer det.

 [/ezcol_1third][ezcol_1third_end] [ezdiv id=”” class=”” style=”margin_top: -15px”]

Ringe Kirkes Juniorkor

Ringe Kirkes Juniorkor er et af de tretten kor som tilsammen udgør ”Den fynske Sangskole”. De 25 piger, der en gang om ugen øver i juniorkoret udgør bare et af landets mere end 450 kirkekor. Foto: Ard Jongsma

[/ezdiv][/ezcol_1third_end]

Bilforhandlere støtter børn og sang

Sammenslutningen af bilforhandlere i Assens Kommune støtter op om ASKs formål med at sprede sangglæden ud til alle børn i Assens Kommune.

3 kr. pr. liter solgt olie øremærkes til ASK’s arbejde med børnesang. De syv forretninger giver dermed et værdifuldt bidrag til, at alle børn får muligheden for at lære dejlige sange og synge sammen med andre.

Lars Hindsgaul fra Assens Bil Center ApS er talsmand for sammenslutningen og begrunder beslutningen om at sponsorere arbejdet med børnekor således: “Vi støtter børn og sang, fordi vi gerne vil være med til at øge børns sundhed og livsglæde via sang og samvær, og fordi vi gerne vil bo i en kommune, der er attraktiv for børn og voksne.”

ASK’s daglige leder Finn Pedersen hilser denne form for aktivt sponsorat velkomment. “Der er brug for, at alle gode kræfter arbejder sammen for at give alle børn glæde ved at bruge stemmen som instrument. Bilforhandlerne er i kontakt med mange af indbyggerne i vores kommune, så vi er meget glade for, at ASK’s mission på denne måde bliver synlig bredt rundt på Vestfyn.”

 

“Vi støtter børn og sang, fordi vi gerne vil være med til at øge børns sundhed og livsglæde via sang og samvær, og fordi vi gerne vil bo i en kommune, der er attraktiv for børn og voksne.”

 

Se videoklip fra TV2Fyn i februar 2013, hvor samarbejdet var i støbeskeen. Ved minuttal 01:45 høres Lars Hindsgaul fortælle om baggrunden for at støtte op om sangen

Folkelig sangglæde

Når vi synger sammen, hører vi sammen …

Danmark har en fin tradition for ’folkelig’ fællessang – højskolesangbog, landskampe, familiefester, amatørkor…

I takt med tidens individualisering og mange forskellige “platforme” for sang kan det dog være en udfrodring at finde ’fælles melodier’,  som alle aldre og grupper i samfundet kan synge med på.

Den fælles sang kan ikke undværes, for ”når vi synger sammen, hører vi sammen”.

ASK ønsker at være med til at fremme og stimulere den fælles sang i lokalområdet – fra små børn i daginstitutionerne over firmasang og amatørkor til arrangementer for ældre. Der er heldigvis masser af aktører på sang-området, der allerede lader sangen klinge i alle hjørner af det vestfynske område.

Alle borgere i Assens kommune skal have mulighed for at delta­ge i arrangementer, hvor fællessang er i fokus.

Voksenkor

image006

I Danmark er der en dejlig tradition for amatørkor af sangglade voksne, der mødes og synger med større eller mindre kunstnerisk ambitionsniveau – men altid med sangglæden og fællesskabet i højsædet.

ASK arrangerer igen i år et stort korstævne, denne gang under ledelse af Erling Kullberg – det forgår lørdag d. 30. maj i Arena Assens, og der kan læses meget mere om Assens Synger 2015 her.

Alsang

ASK og LOF samarbejder i sæsonen 2013-2014 om en alsangsrække, hvor der i Assens Kommunes 6 centerbyer afholdes alsangsaftener med lokalkolorit – hver aften har sin lokalarrangør. Læs mere her

I august 2013 afholdt ASK en alsangs-aften ved Skovpavillonen i Assens i forbindelse med Assens Kulturdage. Assens Harmoniorkester ledsagede, og det var en smuk oplevelse under bøgetræerne: dejlige toner, næsten 100 sangglade mennesker … og den skønneste augustaften, man kan tænke sig.sang-i-skoven2

Lyt: Fra Händels “Messias” – “Since By Man Came Death”

Fra Händels “Messias” opført i Vor Frue Kirke i Assens 7. og 8. december 2013.

Baroque Aros, Syngedrengene ved Vor Frue Kirke og ASK’s overbygningspigekor medvirkede.

Solister: Signe Asmussen Manuitt (sopran), Kristine Eiler Ernst (alt), Poul Emborg (tenor), Niels Thåstrup (alt).

Indiansk-Spansk Fusions-Barok-Fest!

Oktober 2013, Vor Frue Kirke i Assens.
“Sangbogen fra Eldorado”

Via Artis Konsort gav en forrygende koncert sammen med Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, ASK’s overbygningskor samt yngre piger fra musikskole- og kirkekor i Assens Kommune

Forud var gået en meget givende fællesprøvedag, hvor de professionelle musikere og sangere fungerede som instruktører for de unge korsangere – der var skæg og ballade og dyb koncentration.

Se og lyt her:
“A Siolo Flasiquiyo” af Juan Guttiérez de Padilla (ca. 1590 – 1664). Spansk født komponist, hvis karriere udfoldede sig i det nuværende Mexico (dengang spansk koloni) – dette nummer er en “negrilla”, en slags pastiche på de daværende afrikanske slavers musik og sang.  Via Artis Konsort – solist er Signe Asmussen Manuitt.