Dannelse: Sang i skolen

Alle børn i Assens Kommune skal synge og være fortrolige med deres stemme som instrument

Grundskolen er den vigtigste, fælles platform for sang. Her når musik og sang ud til alle børn – ikke blot de, der synger i kor eller går i Musik­skole.
ASKs program Musik i Børnehøjde med tilhørende Sangtime er rullet ud på 7 skoler i Assens Kommune.

Grundlæggende sanglige færdig­heder til glæde og gavn for alle børn:


 Musik i Børnehøjde 0.-2. kl.

børnesang 010Et 3-årigt forløb for grundskolens 0.-2.kl.
I et antal uger hvert år har klassen timer med både deres egen musiklærer og en musikpædagog fra Assens Musiksole.
Samspillet mellem de to slags faglighed er meget frugtbart og udviklende.

Musik i Børnehøjde er p.t. i gang på flg. skoler:

 • Glamsbjerg Skole
 • Aarupskolen
 • Tallerupskolen
 • Haarby Skole
 • Tommerup Skole
 • Strandmølleskolen

Musik i Børnehøjde er valgt som paradigme­projekt for musikundervisning i forbindelse med implementering af skolereformen i Assens Kommune.


 Sangtime (”Spirekor”) 1. / 2. kl.

ll

Sangtime eller spirekor fortsætter permanent på skolerne efter afslutning af det 3-årige Musik i Børnehøjde-forløb.
Sangtimen er i praksis en ekstra musik-time med vokalt fokus, hvor børnene bliver fortrolige med at bruge deres stem­me som instrument.
I Sangtimen arbejdes med god intonation og sund stemmebrug, udforsk din stemme, rim og remser samt motorik.
Korledelsen varetages af en musikpædagog fra Assens Musikskole.

Sangtimen er p.t. i gang på flg. skoler:

 • Glamsbjerg skole
 • Aarupskolen
 • Assensskolen
 • Tallerupskolen
 • Haarby Skole
 • Tommerup Skole
 • Strandmølleskolen