Assens Synger 2017

Assens SangKraftcenter (sangkraft.dk) indbyder igen i år til et korstævne med en korkomponist. Også i år bliver det et sensommer-stævne. Formålet er at give korsangere en anden oplevelse af at synge i kor, nemlig det at synge sammen med mere end hundrede andre korsangere. Det kan forhåbentlig give flere lyst til at synge i kor, ja i det hele taget lyst til at synge.

Korstævnet vil blive afholdt lørdag, d. 30. september 2017 fra kl. 9 – 17

på Assensskolen Nord (tidl. Vestfyns Handelsskole) Niels Kjærbyes vej 9, 5610 Assens. 

AssensskolenNordFor kørevejledning, klik på findvej.dk/Niels Kjærbyes Vej 9.

Det er femte år i træk, ASK arrangerer et stævne med et af dansk kormusiks kendte navne. I år bliver det Povl Chr. Balslev, der vil stå foran de mange korsangere.
Han er kendt i mange sammenhænge. Han er organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg, han er pianist med bl.a. improviations­koncerter, han er klokkenist på klokkespillet i Svendborg og i andre kirker, han er korleder for Vor Frues Kantori og ungdomskoret
SNUK, han holder foredrag om den danske sangs digtere, han er festival­arrangør og så er han komponist og arrangør. Han har travlt, så vi er glade for at han har tid til os. (Læs mere på povlbalslev.dk.)

Povl Chrpovlchrbalslev1. Balslev vil instruere egne satser fra bl.a værket ”Missa Brevis” samt fra hæfterne ”Forårsdage” og ”Det bliver sommer” med tekster af Eva Chortsen. Herudover præsenteres et par af Balslevs satser over kendte melodier!

Korstævnet vil blive afsluttet med en åben koncert, hvor stævnedeltagerne vil fremføre de indstuderede værker, og hvor tilhørerne vil blive inddraget på forskellig vis i de mange fællessange.

Programmet for dagen vil være

09:00 Dørene lukkes op
09:30 Korinstruktion (inkl. pause kl. ca. 10.45)
12:15 Frokostpause
13:00 Korinstruktion (inkl. pause kl. ca. 13.15)
15:30 Kaffepause
16:00 Koncert og fællessang
17:00 Slut

Det koster 150 kr. at deltage. Man skal selv medbringe forplejning til hele dagen, dog vil der være fri adgang til drikkevand. Frokost og eftermiddagskaffe kan indtages i lokaler, der støder op til aula’en, eller udenfor med udsigt over Lillebælt, hvis vejret tillader det.

Tilmelding sker gerne korvis (men kan også ske enkeltvis) til assens.synger@events.dk med angivelse sangernes navne og stemme (S/A/T/B) og e-mail samt kor. Stævnegebyret på 150 kr indbetales til ASK’s bankkonto i Fynske Bank reg.nr. 6850, kontonr. 0000339319. Husk at anføre indbetalers navn i meddelelsen til banken. ASK sender en kvittering for tilmeldingen til de opgivne e-mail adresser. Allersidste frist for tilmelding og betaling er d. 15. september 2017. (NB. Der er en begrænsning på 165 deltagere.)

De noder til Povl Chr. Balslevs kompositioner og arrangementer, der skal benyttes, vil kunne hentes fra begyndelsen af april på komponistens hjemmeside povlbalslev.dk under ”Komponisten”> ”Udgivelser”. Noderne vil være gratis tilgængelige frem til stævnet. Det vil være en fordel, hvis stævnedeltagerne kan nå at orientere sig i nodematerialet inden stævnet.